Meie eesmärgid
  Prindi leht  
   
 

nish cob tehnikas

- Soodustada Eesti elanike naasmist looduslähedase ja keskkonda säästva eluviisi juurde;
- Taaselustada lokaalsel majandamisel põhinevaid töövõtteid kodumajapidamises vähendades tarbijalikku eluviisi;
- Vähendada Eesti elanike sõltuvust pikaajalistest eluasemelaenudest;
- Propageerida energiasäästlikku ehitustegevust, kus ehituseks vajalik materjal leitakse rajatava hoone lähiümbrusest ilma looduskeskkonnale kahju tekitamata;
- Anda informatsiooni Eestis ennem II maailmasõda kasutatud alternatiivsete ehitustehnikate kohta;
- Tutvustada savist, liivast ja põhust väikeehitiste püstitamisel kasutatavaid nüüdisaegseid töövõtteid, mis on kergesti omandatavad sõltumata ehitaja soost, eelnevast ehitusalasest kogemusest ja majanduslikust seisundist.

vana hoone renoveerimine Haanjas
autoklaas seinas
tampsein savi-hakkepuit